Bell Schedules

Monday Bell Minimum Day Schedule All 8 periods meet.
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 8:44 AM 34 min
Period 2 8:48 AM 9:22 AM 34 min
Period 3 9:26 AM 10:00 AM 34 min
Snack 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Period 4 10:14 AM 10:48 AM 34 min
Period 5 10:52 AM 11:26 AM 34 min
Period 6 11:30 AM 12:04 PM 34 min
Lunch 12:04 PM 12:34 PM 30 min
Period 7 12:38 PM 1:12 PM 34 min
Period 8 1:16 PM 1:50 PM 34 min
Tuesday Bell Schedule Drop Periods 4 and 8
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:04 AM 54 min
Period 2 9:08 AM 10:03 AM 55 min
Snack 10:03 AM 10:18 AM 15 min
Period 3 10:22 AM 11:16 AM 54 min
Period 5 11:20 AM 12:14 PM 54 min
Lunch 12:14 PM 12:44 PM 30 min
Period 6 12:48 PM 1:42 PM 54 min
Period 7 1:46 PM 2:40 PM 54 min
Wednesday Bell Schedule Drop Periods 3 and 7
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:04 AM 54 min
Period 2 9:08 AM 10:03 AM 55 min
Snack 10:03 AM 10:18 AM 15 min
Period 4 10:22 AM 11:16 AM 54 min
Period 5 11:20 AM 12:14 PM 54 min
Lunch 12:14 PM 12:44 PM 30 min
Period 6 12:48 PM 1:42 PM 54 min
Period 8 1:46 PM 2:40 PM 54 min
Thursday Bell Schedule Drop Periods 2 and 6
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:04 AM 54 min
Period 3 9:08 AM 10:03 AM 55 min
Snack 10:03 AM 10:18 AM 15 min
Period 4 10:22 AM 11:16 AM 54 min
Period 5 11:20 AM 12:14 PM 54 min
Lunch 12:14 PM 12:44 PM 30 min
Period 7 12:48 PM 1:42 PM 54 min
Period 8 1:46 PM 2:40 PM 54 min
Friday Bell Schedule Drop Periods 1 and 5
Description / Period Start Time End Time Length
Period 2 8:10 AM 9:04 AM 54 min
Period 3 9:08 AM 10:03 AM 55 min
Snack 10:03 AM 10:18 AM 15 min
Period 4 10:22 AM 11:16 AM 54 min
Period 6 11:20 AM 12:14 PM 54 min
Lunch 12:14 PM 12:44 PM 30 min
Period 7 12:48 PM 1:42 PM 54 min
Period 8 1:46 PM 2:40 PM 54 min